Nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình môn Toán trong chương trình GDPT 2018

0
1087

Thực hiện theo quyết định số 925/QĐ-CĐSP và Kế hoạch số 751/KH-CĐSP của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về xây dựng đề cương và biên soạn Tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ bộ môn Toán, Khoa Tự nhiên đã nghiên cứu, biên soạn 02 Tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình môn Toán cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sáng ngày 25/12/2019, tại phòng họp tầng 3 nhà A3 trường CĐSP Điện Biên, Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành nghiệm thu Tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình môn Toán cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thành phần Hội đồng gồm có Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng là các đồng chí giảng viên giảng dạy môn Toán của nhà trường.

Tại buổi nghiệm thu đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai đã quán triệt các yêu cầu, cũng như tiêu chí đánh giá nghiệm thu Tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Nhà trường. Một số yêu cầu cơ bản đó là:

– Tài liệu bồi dưỡng được biên soạn phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu, mục tiêu theo định hướng chỉ đạo, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về Chương trình trình GDPT 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh Điện Biên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, các phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục phổ thông;

– Tài liệu được biên soạn phải bảo đảm kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, kiến thức và kinh nghiệm với kỹ năng thực hành;

– Tài liệu biên soạn phải bám sát các nội dung Tài liệu bồi dưỡng của các Trường Đại học sư phạm được Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ xây dựng Tài liệu bồi dưỡng giáo viên về Chương trình GDPT 2018 mà giảng viên nhà trường đã được tập huấn, nghiên cứu. Trên cơ sở các nguồn tài liệu đó, cụ thể hóa các nội dung bồi dưỡng đảm bảo biến quá trình được bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng.

          – Tài liệu bồi dưỡng được tổ chức biên soạn đảm bảo phù hợp với loại hình tổ chức bồi dưỡng.

Sau hơn 2 giờ trao đổi, thảo luận, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu 02 Tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình môn Toán cấp Tiểu học và Trung học cơ sở trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhóm tác giả tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng, tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu.

Hội đồng nghiệm thu Tài liệu bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình

môn Toán cấp Tiểu học và THCS (Chương trình giáo dục phổ thông 2018)

Tác giả: Hoàng Hiến

BÌNH LUẬN