SINH HOẠT CHI ĐOÀN THEO CHỦ ĐIỂM QUÝ I NĂM 2021

0
808

     Năm 2021 là năm đặc biệt đối với tổ chức Đoàn các cấp. Các cấp bộ Đoàn ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đây là dịp để tuổi trẻ cả nước hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích, thể hiện niềm tin yêu với Đảng và niềm tự hào là thanh niên Việt Nam. Trong quý I năm 2021, các chi đoàn đã đồng loạt tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm dưới sự hướng dẫn của BCH Đoàn Trường và các Liên Chi đoàn Khoa.

Ảnh 1: Chi đoàn K22TH ngành Sư phạm Tiểu học – LCĐ Khoa THMN

Tháng 1 với chủ đề “Tôi – Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”, các chi đoàn đã tập trung tuyên truyền tới ĐVTN về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng và Bác Hồ; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên qua các tấm gương anh hùng trẻ tuổi: Lý Tự Trọng, Chị Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Ơn…. Tuyên truyền, thông tin về những thành tựu kinh tế – xã hội của đất nước trong năm 2020; về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông tin tới ĐVTN tránh xa các thông tin xấ, độc và tham gia đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Ảnh 2: Một tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng tại buổi sinh hoạt Chi đoàn K22MN3

Tháng 2 với chủ “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, các chi đoàn đã tập trung tuyên truyền tới ĐVTN về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021). Tuyên truyền về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với Đoàn và thế hệ trẻ. Tiếp tục thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh 3: Quang cảnh sinh hoạt của Chi đoàn K22MN5 – Ngành Sư phạm Mầm non

Tháng Thanh niên với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, các chi đoàn đã tập trung ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 90 năm xây dựng và phát triển; nêu rõ vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; triển khai thực hiện các công trình phần việc, mục tiêu thi đua đã đăng ký; công tác phát triển Đảng; đề xuất kiến nghị, ý tưởng sáng tạo xây dựng tổ chức Đoàn. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, đã giúp các bạn đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên nhận thức rõ hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, công cuộc đổi mới xây dựng dất nước dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; trau dồi thêm về lý tưởng cách mạng, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ trẻ đã hy sinh thân mình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam nhằm xứng đáng là Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, khơi dậy và phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi ĐVTN; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong nhà trường và ngoài xã hội.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN