Sinh viên K19TH1,2 ngành Giáo dục Tiểu học, khoa Tiểu học Mần Non tham gia thực tập tốt nghiệp

0
404

Tin, ảnh: Đào Văn Nhự

Thực hiện quyết định số: 2142/KHTTSP-SGDĐT ngày26/10/2018 của Sở giáo dục và Đạo tạo tỉnh Điện Biên và quyết định số 1062/KH-CĐSP ngày28/12/2018 của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về công tác thực tập sư phạm năm học 2018-2019, trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tiến hành tổ chức thực tập tốt nghiệp cho 57 sinh viên ngành giáo dục Tiểu học năm thứ 3 tại trường Tiểu học Bế Văn Đàn và trường Tiểu học Him Lam.

Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, nhân dân địa phương và các trường thực tập, các đoàn thực tập đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện các nội dung thực tập như tìm hiểu thực tế giáo dục địa phương, thực tập chủ nhiệm lớp, dự giờ dạy mẫu … Sau khi đến trường thực tập, các sinh viên đều có ý thức tốt về hoạt động thực tập sư phạm, nhận thức được tầm quan trọng của quá trình thực tập trong việc hình thành và rèn luyện các phẩm chất và năng lực sư phạm để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và cuộc sống. Ban chỉ đạo thực tập và các giáo viên chỉ đạo tại các trường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp các giáo sinh hoàn thành tốt các nội dung thực tập.

Sau đây là một số hình ảnh về sinh viên thực tập tại các trường phổ thông:

Sinh viên K19TH1 hướng dẫn HS trường TH Bế Văn Đàn trong giờ hoạt động tập thể

Sinh viên K19TH2 dự giờ dạy mẫu tại trường Tiểu học Him Lam

Sinh viên K19TH1 dự giờ dạy mẫu tại trường Tiểu học Bế Văn Đàn

BÌNH LUẬN