Sinh viên K24MN tham gia tuần sinh hoạt công dân năm học 2021-2022

0
499

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Nghĩa

Để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho HSSV, trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã xây dựng kế hoạch số 822/KH- CĐSP ngày 20/9/202 về việc thực hiện Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học cho sinh viên khối K24MN.

Với mục đích nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của người học và một số các quy định liên quan.

Ảnh1: Hình ảnh sinh viên tại lớp học trực tuyến

Với hình thức tổ chức dạy học trực tuyến, các giảng viên chuẩn bị chu đáo bài giảng kết hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp chủ động và sát sao trong công tác tổ chức, quản lý lớp học, 228 sinh viên K24MN đã nhận thức và tiếp thu được những kiến thức cơ bản.

Ảnh 2: Kết nối GV và SV giờ dạy học trực tuyến

Nội dung các buổi học được xây dựng chi tiết, đảm bảo các nội dung cơ bản theo hướng dẫn chung của Bộ và Sở GDDT Điện Biên như: Các nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện ĐH Đảng; Chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021; Các văn bản chỉ đạo chung về công tác giáo dục, một số nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2021-2022; Chế độ chính sách và các vấn đề liên quan đến việc học tập và rèn luyện sinh viên của trường; Triển khai các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện…

 Ảnh2: Sinh viên học tập các kiến thức về an toàn giao thông

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học cho sinh viên khối K24MN giúp các em có những định hướng phấn đấu trong học tập, rèn luyện. Nâng cao ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm của sinh viên khi tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường. Những buổi học cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản làm nền tảng để các em có động lực phấn đấu và vươn tới những thành công.

BÌNH LUẬN