Trường CĐSP Điện Biên thực hiện công tác rà soát điều chỉnh hệ hống câu hỏi thi kết thúc học phần Tâm lí học đại cương

0
488

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Căn cứ vào thông báo số 890/TB-CĐSP, ngày 22/9/2021 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên về việc thực hiện công tác khảo thí năm học 2021-2022 trong đó có yêu cầu về xây dựng câu hỏi theo hướng đánh giá năng lực người học.

Ngày 07/10/2021 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức cho Tổ Tâm lí giáo dục khoa Bộ môn chung thực hiện rà soát điều chỉnh hệ thống câu hỏi thi kết thúc học phần Tâm lí học đại cương.

Tâm lí học đại cương là học phần được tổ chức thi kết thúc học phần bằng hình thức thi trắc nghiệm khách quan (TNKQ), Phòng Khảo thí trao đổi quy trình với Tổ bộ môn cụ thể như sau: Sau khi xây dựng đề cương ôn thi tổ tiến hành rà soát, chỉnh sửa hệ thống câu hỏi TNKQ cho phù hợp; đồng thời xác định ma trận của đề thi kết thúc học phần nhằm đánh giá đúng năng lực người học.

Kết quả của việc thực hiện công tác là ngân hàng câu hỏi TNKQ học phần Tâm lí học đại cương với nội dung phù hợp với năng lực của sinh viên, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, đánh giá kết quả của học phần

Một số hình ảnh của buổi làm việc

Người viết: Đặng Thái Sơn

BÌNH LUẬN