Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tham dự Lễ khai mạc và hưởng ứng tham gia Hội thi Olympic toàn quốc “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023

0
191

Sáng 18/5/2023, tại Văn phòng A3, Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã tổ chức cho đoàn viên sinh viên tham dự Lễ khai mạc và hưởng ứng tham gia Hội thi Olympic toàn quốc “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023

Hội thi Olympic toàn quốc “Ánh sáng soi đường” lần thứ V được tổ chức nhằm với mục đích tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học, và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng vào học tập, công tác, rèn luyện bản thân

Năm 2023, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã thực hiện công tác tuyên truyền về hội thi đến đông đảo đoàn viên, sinh viên trong nhà trường bằng nhiều hình thức khác nhau. Ngay sau lễ khai mạc, tất cả các đoàn viên là sinh viên đã tham gia cuộc thi trên App Sinh viên Việt Nam và đạt kết quả cao.

Ảnh 1: Đoàn viên sinh viên tham dự Lễ khai mạc trực tuyến do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức

Ảnh 2: Nhiều sinh viên đã thi trực tuyến và đạt kết quả cao ngay sau lễ khai mạc hội thi

Ảnh 3. Lãnh đạo đoàn trường động viên đoàn viên sinh viên tham gia hội thi

Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi bổ ích giúp các đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức phong cách và cuộc đời sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Hồ chủ tịch. Cuộc thi là một hoạt động thiết thực và cũng là một hình thức tuyên truyền nhanh và hữu hiệu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ, đặc biệt là các sinh viên sư phạm trong nhà trường.

Người viết: Nguyễn Thị Thuỷ

BÌNH LUẬN