Sổ tay sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, năm học 2019 – 2020

0
691

Sổ tay sinh viên là tài liệu của Trường CĐSP Điện Biên dành cho sinh viên hệ chính quy của trường.

Sổ tay nhằm cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản về quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế đào tạo; chương trình đào tạo; các quy định liên quan đến công tác đào tạo trong trường; các chế độ chính sách sinh viên được hưởng; cách sử dụng và khai thác phần mềm quản lý điểm… Đây là cơ sở cho các em nắm vững kế hoạch học tập từng học kỳ, toàn khóa và kế hoạch rèn luyện đạo đức.

Nội dung chính của cuốn Sổ tay sinh viên bao gồm:

Lời nói đầu

Giới thiệu tổng quan về Nhà trường

Hướng dẫn sinh viên liên hệ công việc với các đơn vị trong trường.

Phần 1. Các văn bản về công tác sinh viên và chế độ chính sách

Phần 2. Các văn bản quy định về đào tạo

Phần 3. Chương trình khung của các ngành

Phần 4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý đào tạo

Phụ lục Danh mục các ngành đào tạo của trường và văn bản

Chi tiết của Sổ tay xem tại đây:

BÌNH LUẬN