TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG, HƯỚNG DẪN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

0
12633

Ngày nay, giáo dục được xem là chìa khóa vàng để mỗi người, mỗi quốc gia tiến bước vào tương lai, là ngành sản xuất mà lợi nhuận của nó khó có thể đong đếm được. Giáo dục không chỉ có chức năng chuyển tải những kinh nghiệm lịch sử xã hội của thế hệ trước cho thế hệ sau, mà quan trọng là trang bị cho mỗi người phương pháp học tập, phát triển tư duy nội tại, thích ứng được với một xã hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Để giúp người học đáp ứng được những yêu cầu đó, việc cải cách, đổi mới giáo dục là một việc làm hết sức cần thiết và cấp bách, trong đó, đổi mới phương pháp giáo dục là khâu then chốt nhất trong quá trình đạt đến mục tiêu đổi mới giáo dục.

Thư viện trường CĐSP Điện Biên xin được giới thiệu đến quý Thầy, Cô và các em Sinh viên nhà trường cuốn “ Tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ bộ quản lí và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”  Tài liệu do nhóm tác giả: Cù Thị Thủy, Nguyễn Thị Mỹ Trinh (đồng chủ biên), NXB Giáo dục Việt Nam, khổ sách: 19 x 27cm, năm XB 2022.

Nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần, bao gồm 7 chuyên đề:  

Phần một: Những vấn đề chung

Chuyên đề 1: Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và gia đình trẻ nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong bối cảnh dịch bệnh.

Chuyên đề 2: Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống một số bệnh, dịch thường gặp trong cơ sở GDMN.

Chuyên đề 3: Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong quản lí, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Phần hai: Một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ

Chuyên đề 4: Hướng dẫn nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật cho trẻ mầm non thông qua hoạt động tạo hình.

Chuyên đề 5: Giáo dục kĩ năng tiền học đường cho trẻ khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Chuyên đề 6: Bồi dưỡng năng lực giáo dục cảm xúc xã hội cho trẻ trong cơ sở GDMN.

Chuyên đề 7: Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non.

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp mầm non được biết đến là tài liệu có ý nghĩa quan trọng dành cho các chủ thể là những Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp mầm mon này sẽ giúp cho các giáo viên mầm non có thể thông qua đó vận dụng các khái niệm phát triển thể chất vào việc chăm sóc đối với trẻ mầm non, chú ý đến nguyên tắc vừa sức, nguyên tắc từ đơn giản đến phức tạp và giúp cho các trẻ em trong lớp mầm non có thể phát triển về mọi mặt. Vài viết dưới đây là tài liệu bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên mầm non.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương

BÌNH LUẬN