Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường CĐSP Điện Biên – năm học 2021-2022

0
504

Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường CĐSP Điện Biên năm học 2021 – 2022

Công khai cơ sở vật chất

Công khai đội ngũ giảng viên

Công khai tài chính

Công khai các môn học của từng khóa học

Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở

BÌNH LUẬN