Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến

0
1105

Chi tiết xem tại đây:

Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được Ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP

BÌNH LUẬN