Thực hiện tốt chức năng người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh qua việc học tập lý luận chính trị

0
261

Phát huy vai trò, chức năng trường học XHCN của thanh niên, những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Điện Biên luôn xác định coi trọng công tác giáo dục của Đoàn. Đây là nội dung hết sức quan trọng có tính chất bao trùm trong tổ chức hoạt động của Đoàn, trong đó việc giáo dục lý luận chính trị là trọng tâm và được ưu tiên hàng đầu.

 Hiện nay, việc triển khai học tập các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên đã thay đổi theo Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, theo đó đoàn viên thanh niên sẽ nghiên cứu, học tập 4 bài thay vì 6 bài như trước đây, cụ thể như: (1) Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. (2) Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. (3) Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay. (4) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đi kèm 4 bài học là bộ infographic, bài giảng tóm tắt, bài giảng của các chuyên gia… để đoàn viên theo dõi, sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, học tập. Có thể thấy, sự thay đổi này không chỉ cập nhật những quan điểm, chủ trương mới mà còn là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học cả lý luận và thực tiễn, nắm bắt nhu cầu của đoàn viên thanh niên để xây dựng bài học lý luận mới mang tính trực diện, súc tích, lựa chọn vấn đề cơ bản, phổ cập và phù hợp với đoàn viên thanh niên cả nước trong bối cảnh hiện nay.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn Trường CĐSP Điện Biên xác định việc học lý luận chính trị là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Công tác giáo dục lý luận chính trị của Đoàn trường luôn không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức truyền tải tới đoàn viên đạt hiệu quả cao nhất.

Ngoài 4 bài học lý luận chính trị trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, Đoàn trường đã gắn các nội dung về: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn”; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV; tham gia các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp; tìm hiểu về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng, Đoàn và đất nước… một cách linh hoạt, phù hợp với đoàn viên của trường.

Bên cạnh đó, Đoàn trường đa dạng hoá các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” cho đoàn viên. Triển khai Hội thi “Ánh sáng soi đường”, tuyên dương đoàn viên tiêu biểu, phát huy vai trò của CLB Lý luận trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; tăng cường viết tin bài trên website, fanpage Đoàn trường… nhiều cán bộ đoàn đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để triển khai, tổ chức thực hiện tiệm cận hơn với đoàn viên các dân tộc thiểu số.

Ảnh: Nhiều nội dung học tập lý luận chính trị được gắn với các cuộc thi mang tính sáng tạo, sôi nổi thu hút đông đảo đoàn viên tham gia

Đoàn trường cử cán bộ đoàn là giảng viên trẻ hướng dẫn đoàn viên học lý luận chính trị trên Cổng Thông tin điện tử của Trung ương Đoàn. Theo đó, đoàn viên có thể vào trực tiếp để học lý luận chính trị, làm bài đánh giá kết quả học tập trực tiếp trên hệ thống, Đoàn trường kiểm soát, quản lý được việc học và đánh giá kết quả học tập của đoàn viên của trường. Nhiều đoàn viên đã tranh thủ thời gian học lúc rảnh, tham khảo bộ câu hỏi đã được biên soạn kỹ lưỡng trên aap Thanh niên Việt Nam. Định kỳ trong các năm học, Đoàn trường thường xuyên cập nhật, đăng tải sách, bộ câu hỏi, infographic… để mỗi đoàn viên có thể tự học, tự nghiên cứu, để việc học tập lý luận chính trị trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên của mỗi đoàn viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: một bộ phận nhỏ đoàn viên sinh viên còn lười, thụ động trong học tập lý luận chính trị; một số chi đoàn chưa quyết liệt nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nội dung học tập có thời điểm chưa được cập nhật thường xuyên, phương thức, hình thức chưa đa dạng, tính hấp dẫn chưa cao…

Nhận thấy, việc giáo dục chính trị cho đoàn viên là một việc khó, cần tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ và không ngừng đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, Đoàn trường xác định việc triển khai học tập lý luận chính trị trong đoàn viên không những là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức đoàn mà còn phải được xem như là một phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó đánh giá chức năng của người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khi đang học tập tại môi trường chuyên nghiệp.

Ngoài việc chú trọng những vấn đề cốt lõi của 4 chuyên đề, Đoàn trường sẽ lồng ghép liên hệ thực tiễn nhà trường, địa phương, mở rộng làm phong phú, sinh động thêm bằng những thực tiễn về phong trào tuổi trẻ, truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá các dân tộc… để chuyển tải phương thức tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị nhẹ nhàng hơn, giúp đoàn viên tiếp cận sâu sắc và đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, chú trọng chuyển tải bằng phương thức gợi mở để đoàn viên từ việc hiểu, từ việc tiếp cận kiến thức có thể trao đổi, chia sẻ, thảo luận, trình bày những suy nghĩ của mình để tập thể chi đoàn và những đoàn viên khác cùng trao đổi thảo luận giúp nâng cao lý luận và thực tiễn hơn.

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đoàn trường làm tốt vai trò, chức năng trường học XHCN của thanh niên trong việc nâng cao nhận thức, kiến thức về lý luận chính trị, xây dựng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng cho đoàn viên toàn trường. Từ việc học tập lý luận chính trị, mỗi đoàn viên đã có những chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động. Qua đó, khẳng định được niềm tin của thế hệ trẻ Trường CĐSP Điện Biên với Đảng và kiên trì bảo vệ Đảng./.

Tác giả: Trần Thanh Bắc

BÌNH LUẬN