Tổ Giáo dục Mầm non thi giảng vòng tổ năm học 2022-2023

0
278

Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, ngay từ đầu tháng 9/2022 tổ Giáo dục Mầm non tổ chức thi giảng vòng tổ nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi, là cơ sở đề nghị GV thi giảng giáo viên dạy giỏi Cấp Khoa, Cấp trường.

Tham gia đăng kí dự thi có 12/12 Giảng viên đăng kí tham gia thi giảng vòng tổ. Trên cơ sở các tiết dạy GV đăng kí, tổ bộ môn đã lập kế hoạch dự giờ, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết thi giảng của GV. Qua các tiết thi giảng GV đều thể hiện được các phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động của Sinh viên theo định hướng đổi mới giáo dục, kỹ năng nghề đặc trưng của ngành giáo dục mầm non cũng được các giáo viên thể hiện thành thục trong từng tiết để đồng nghiệp phân tích, học hỏi và chia sẻ. Sau đó các tiết dạy đều được tổ bộ môn tổ chức rút được kinh nghiệm giúp cho các GV của tổ bộ môn học tập lẫn nhau và tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và của địa phương; tạo động lực cho GV phấn đấu hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nghề nghiệp.

Một vài hình ảnh trong các tiết thi giảng của tổ GDMN trường Cao Đẳng Sư Phạm Điện Biên

Người viết bài: Vũ Thị Thanh Tâm

BÌNH LUẬN