Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022 – 2023

0
360

Thực hiện kế hoạch số 1657/KH-SGDDT ngày 11/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và bồi dưỡng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2022-2023; kế hoạch số 722/KH-CĐSP ngày 07/9/2022 của trường CĐSP Điện Biên về kế hoạch tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022-2023.

Trường CĐSP Điện Biên đã có công văn 550/CĐSP-ĐT ngày 12/7/2022 gửi phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp chuẩn bị thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022-2023. Qua đó các phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố đã khảo sát số lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, lựa chọn, đăng ký nội dung bồi dưỡng,

Các chuyên đề bồi dưỡng về chương trình giáo dục mầm non, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản trị cơ sở giáo dục mầm non; mở rộng những vấn đề liên quan đến quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trau dồi kỹ năng chuyên môn và phương pháp dạy học tích cực, chú trọng việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ… đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non hiện nay, nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể:

– Chương trình bồi dưỡng 1 gồm các nội dung: Hướng dẫn nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật cho trẻ mầm non thông qua hoạt động tạo hình; Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong quản lí, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; Giáo dục kĩ năng tiền học đường cho trẻ khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non; Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non.

– Chương trình bồi dưỡng 2 gồm các nội dung: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các cơ sở giáo dục mầm non; Quan sát trẻ theo quá trình tại các cơ sở giáo dục mầm non.

– Chương trình bồi dưỡng 3: Được thực hiện theo đăng kí của các phòng Giáo dục và đào tạo căn cứ vào chương trình bồi dưỡng được quy định trong Chương trình bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 và Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019;

Hiện nay, Nhà trường đã và đang tiến hành tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho hơn 4000 giáo viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục mầm non trên toàn tỉnh. Các lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến bằng phần mềm ứng dụng Microsoft Teams. Các giảng viên với kinh nghiệm đã áp dụng thành thạo các phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức giảng dạy trực tuyến, tuân thủ các bước lên lớp đúng quy định, các học viên trong quá trình học tập trực tuyến, thực hiện đúng các quy định về học trực tuyến của nhà trường, chuẩn bị tốt các điều kiện, phương tiện để tham gia học tập. Đặc biệt, nhiều học viên chủ động, tích cực trong thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến; phối hợp, tương tác tốt với giảng viên trong quá trình học tập. Với những nỗ lực từ phía giảng viên và học viên, sẽ góp phần làm cho các buổi giảng dạy và học tập trực tuyến diễn ra sôi nổi, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương

BÌNH LUẬN