Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021- 2022

0
294

Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên được UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 15/02/2022. Nhà trường đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phối hợp với các phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp danh sách, dự kiến thời gian tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định.

Năm học 2021-2022 do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên tổ chức bồi dưỡng trực tuyến cả 2 chương trình bồi dưỡng. Cụ thể:

Nội dung chương trình bồi dưỡng 2:

Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non: Chỉ đạo, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Đối với giáo viên mầm non: Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ em lứa tuổi mầm non.

Nội dung chương trình bồi dưỡng 3:

Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non: Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của người cán bộ quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non; tổ chức giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên mầm non đáp ứng nhu cầu đổi mới. Đối với giáo viên mầm non: Đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên mầm non; sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở giáo dục mầm non.

Trong quá trình tổ chức bồi dưỡng, Nhà trường thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 và Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019; kế hoạch số 1727/KH-SGDĐT ngày 28/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, năm học 2021-2022, tỉnh Điện Biên.

Học viên sau khi hoàn thành các chương trình bồi dưỡng được cấp chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên theo quy định.

Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ giảng viên, tài liệu bồi dưỡng, hệ thống câu hỏi đánh giá, cơ sở vật chất…. để thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Điện Biên./.

Tác giả: Hà Thị Hương

BÌNH LUẬN