Trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên triển khai công tác thực tập sư phạm năm học 2019 – 2020

0
2223

Thực tập sư phạm là một hoạt động giáo dục đặc thù của các trường sư phạm nhằm hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cần thiết của người giáo viên cho mỗi sinh viên. Đây là hoạt động được trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên duy trì hàng năm, nhằm giúp sinh viên khối sư phạm thâm nhập thực tế, vận dụng kiến thức được học ở trường về giảng dạy và quản lý học sinh ở các trường phổ thông, mầm non. Thông quan hoạt động thực tập, sinh viên được trải nghiệm với thực tế nghề nghiệp, giúp các em củng cố, mở rộng những kiến thức, kĩ năng đã được tích lũy; hình thành và phát triển những kiến thức, kĩ năng mới đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông, mầm non; nâng cao hứng thú, trách nhiệm và lòng yêu nghề đối với nghề nghiệp.

Ngay từ đầu tháng 10/2019, Nhà trường chủ động báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ để tiến hành khảo sát lựa chọn địa điểm thực tập, đội ngũ giáo viên hướng dẫn, chỉ đạo ở các trường THCS, Tiểu học, Mầm non. Các trường được chỉ định làm địa điểm thực tập đều là trường chuẩn quốc gia và nằm trong hệ thống danh sách các trường thực hành sư phạm  theo Quyết định số 122/QĐ – UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh.

Năm học 2019 – 2020 trường có 512 giáo sinh tham gia thực tập tại các trường THCS, Tiểu học, Mầm non thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ. Thời gian thực tập chia làm 2 đợt.

Đợt 1 từ ngày 04/11/2019 đến ngày 23/11/2019.

Đợt 2 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 11/4/2020.

Với việc triển khai công tác thực tập sư phạm đến từng sinh viên, nhà trường tin tưởng rằng quá trình thực tập sư phạm năm học 2019 – 2020 của sinh viên sẽ đạt hiệu quả cao hơn, góp phần tăng cường nǎng lực nghề nghiệp cả về lý luận và thực hành cho sinh viên sư phạm./.

Một số hình ảnh sinh viên đi thực tập tại các trường thực tập

Tiết sinh hoạt tập thể tại trường tiểu học Noong Bua

Sinh viên K21TH- dự giờ dạy mẫu tiết công nghệ giáo giục lớp 1 tại trường tiểu học Noong Bua

Sinh viên K21TH- dự giờ dạy mẫu tiết Tiếng việt lớp 3 theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường tiểu học Noong Bua

  Tác giả: Giáp Phương Thảo

BÌNH LUẬN