SINH VIÊN LỚP K21TS THAM GIA CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2019 – 2020

0
2734

Thực hiện kế hoạch số 807/KH-CĐSP ngày 29 tháng 10 năm 2019 của trường Cao đẳng Sư phạm về thực tập sư phạm năm học 2019 – 2020, Sinh viên lớp K21TS (ngành Giáo dục Thể chất, Chương trình Thể dục – Sinh) gồm 17 sinh viên, được chia làm 2 nhóm tham gia thực tập sư phạm (lần 1) tại hai trường THCS Mường Thanh và THCS Tân Bình từ ngày 04/11/2019 đến ngày 23/11/2019.

          Theo kế hoạch thực tập sư phạm, nội dung thực tập sư phạm đợt 1 của sinh viên lớp K21TS bao gồm: Tìm hiểu thực tế giáo dục (nghe 3 báo cáo), thực tập làm chủ nhiệm lớp, thực tập giảng dạy và viết báo cáo thu hoạch.

         Được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Ban chỉ đạo thực tập và sự tận tình giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn, các sinh viên lớp K21TS đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, yêu cầu của đoàn thực tập và tích cực tham gia các nội dung thực tập sư phạm theo Kế hoạch.

Một số hình ảnh của sinh viên, học sinh tại trường:

“Giáo sinh sư phạm tập giảng”

Tác Giả: Tạ Đức Thắng

BÌNH LUẬN