Trường CĐSP Điện Biên tổ chức thành công đại hội lớp – Chi đoàn năm học 2021-2022

0
283

Thực hiện kế hoạch số 913/KH- CĐSP ngày 28/9/2021 của trường CĐSP Điện Biên về việc hướng dẫn, tổ chức Đại hội Lớp – Chi đoàn năm học 2021 –2022, ngày 22/10/2021 các Lớp – Chi đoàn Khối K22, K23 trong toàn trường đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Lớp –  Chi đoàn.

Thực hiện nội dung Kế hoạch của nhà trường, phòng CTSV đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện, cử giáo viên và phối hợp với Đoàn thanh niên hướng dẫn trực tiếp công tác chuẩn bị Đại hội. Trước đó vào ngày 14/10/2021 Phòng Công tác sinh viên cùng với Đoàn Thanh niên đã tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho 100% cán bộ lớp, BCH chi đoàn, GVCN lớp về công tác Đại hội, đồng thời hướng dẫn và định hướng nội dung ý nghĩa chính trị, tư tưởng của công tác Đại hội đối với các Lớp – Chi đoàn và bản thân các sinh viên trong việc học tập và rèn luyện.

Theo đúng kế hoạch ngày 22/10/2021 Đại hội các lớp của khoa Xã hội, Tiểu học – Mầm non đồng loạt diễn ra theo kế hoạch, nghiêm túc, đảm bảo an toàn các quy định phòng chống dịch Covid-19. Tại Đại hội, các tham luận, phát biểu đã góp phần quan trọng trong việc bổ sung các giải pháp cho Lớp – Chi đoàn trong việc thực hiện các mục tiêu của năm học 2021-2022, đồng thời cũng đánh giá và chỉ ra các mặt hoạt động còn hạn chế của Lớp – Chi đoàn trong năm học 2020-2021. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lớp – Chi đoàn năm học 2020 – 2021 và xác định mục tiêu, phương hướng của Lớp – Chi đoàn năm học 2021 – 2022. Một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm được các Đại hội đặc biệt chú trọng là: giáo dục chính trị tư tưởng học sinh – sinh viên trên môi trường mạng, văn hóa khi sử dụng mạng xã hội, văn hóa học đường, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2021.

Sau Đại hội 100% các Lớp – Chi đoàn đã bầu ra ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn với các cá nhân đủ năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm để chỉ đạo các hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội trong năm học 2021-2022. Đây cũng là một hoạt động chính trị có ý nghĩa to lớn với mỗi sinh viên – đoàn viên toàn trường, qua Đại hội ý thức trách nhiệm và kỹ năng tổ chức hoạt động của mỗi sinh viên – đoàn viên được nâng lên, từ đó củng cố các kỹ năng của mỗi cá nhân trong hiện tại nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp sau ra trường.

Hy vọng rằng, ban cán sự – BCH chi đoàn mới sẽ có một nhiệm kỳ thành công, rút kinh nghiệm từ những hạn chế trong năm học trước và giúp các Lớp – Chi đoàn đạt được mục tiêu đề ra trong năm học 2021 – 2022.

 Một số hình ảnh Đại hội Lớp, Chi đoàn:

Ảnh 1: Đại hội Lớp – Chi đoàn K23MN4

Ảnh 2: Đại hội Lớp – Chi đoàn K22MN5

Ảnh 3: Đại hội Lớp – Chi đoàn K22MN5 lắng nghe ý kiến đóng góp của thầy Đặng Thái Sơn

Tác giả: Quàng Thị Hạnh

BÌNH LUẬN