KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4, NĂM 2018

0
719

Chiều ngày 03/11/2018, Trường CĐSP Điện Biên phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh (HĐ GDQP-AN) thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức khai giảng và học tập lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho học viên thuộc đối tượng 4, tại Trường CĐSP.

Dự Lễ Khai mạc có đồng chí Đỗ Quốc Hùng – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS, thành viên Hội đồng QPAN Thành phố Điện Biên Phủ. Đồng chí Nguyễn Song Bình – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS trường CĐSP Điện Biên, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng Nhà trường và đông đảo cán bộ quản lí các đơn vị, cùng 59 học viên tham dự lớp học.

Phát biểu khai mạc lớp học đồng chí Nguyễn Song Bình – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS trường yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức lớp học, tham gia học đầy đủ thời gian, học đủ các chuyên đề, tổ chức thảo luận, viết bài thu hoạch đánh giá kết quả, phấn đấu đạt kết quả khá, giỏi. Qua đó nâng cao trình độ, nhận thức về công tác quốc phòng – an ninh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nhà trường và tỉnh Điện ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng – an ninh, cao về văn hóa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Đỗ Quốc Hùng – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS, thành viên Hội đồng QPAN Thành phố Điện Biên Phủ phát biểu và giao nhiệm vụ cho giảng viên đã được phân công lên lớp thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy, đồng thời đề nghị các học viên tích cực phát huy năng lực cá nhân trong quá trình học tập các chuyên đề.

Lớp học sẽ diễn ra trong 06 ngày (từ 03/12 đến 08/12/2018). Tại lớp học, các học viên được học tập, nghiên cứu 07 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; Về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: QP-AN quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP-AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm được những nội dung cơ bản về đường lối của Đảng; quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống hiệu quả để vận dụng vào thực tiễn của địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh.

Một số hình ảnh tại lễ khai giảng:

Ảnh 1. Đồng chí Nguyễn Song Bình – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS trường phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Ảnh 2. Đồng chí Đỗ Quốc Hùng – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS, thành viên Hội đồng QPAN Thành phố Điện Biên Phủ phát biểu và giao nhiệm vụ cho giảng viên.

Ảnh 3. Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4, năm 2018.

Ngày viết: 03/12/2018

Người viết: Trần Thanh Bắc