HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 – 2018 VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM HỌC 2018 – 2019

0
1184

Chiều ngày 23/10/2018, tại Trường CĐ Y tế Điện Biên đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2017 – 2018 và ký kết giao ước thi đua năm học 2018 – 2019 khối trường chuyên nghiệp tỉnh Điện Biên.

          Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Đại Nghĩa – Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí là thành viên hội đồng thi đua khen thưởng 4 trường chuyên nghiệp tỉnh.

Năm học 2017 – 2018, khối trường chuyên nghiệp đã đẩy mạnh các phong trào thi đua: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt; phong trào NCKH; phong trào giúp đỡ xã khó khăn; phong trào nhân đạo, xung kích tình nguyện… các phong trào đi vào thực chất, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV tham gia.

          Tại Hội nghị, Trường CĐSP Điện Biên đã được UBND Tỉnh tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua. Năm học 2017 – 2018, Nhà trường có 14/14 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có 8/14 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 155 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 23 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và 01 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhiều cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Tỉnh, ngành tặng khen. Cũng trong năm học nhà trường có 15/25 lớp HSSSV đạt danh hiệu lớp HSSV tiên tiến, có 103/709 đạt danh hiệu HSSV giỏi; 319/709 đạt danh hiệu HSSV Khá. Bên cạnh đó, các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt; phong trào NCKH; phong trào giúp đỡ xã khó khăn; phong trào nhân đạo, xung kích tình nguyện, hoạt động VHVN – TDTT được đẩy mạnh.

Năm học 2018 – 2019, Trường CĐSP Điện Biên là đơn vị Trưởng khối thi đua của khối trường chuyên nghiệp. Theo đó, Nhà trường tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể CBGV – HSSV lập thành tích chào mừng 55 năm kỷ niệm thành lập trường, 65 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ… đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi 8 nội dung đã ký kết trong giao ước thi đua khối trường chuyên nghiệp năm học 2018 – 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ảnh 1. Trường CĐSP Điện Biên được UBND tỉnh tặng Bằng khen năm học 2017 – 2018

Ảnh 2: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng Trường CĐSP Điện Biên phát biểu giao ước thi đua năm học 2018 – 2019.

Ảnh 3. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm học 2018 – 2019.

Ngày viết: 24/10/2018

Người viết: Trần Thanh Bắc