Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 10/2021 tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

0
350

Thực hiện Công văn số 1499-CV/BTGTW, ngày 06/10/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương 21 để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tới 2.744 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên có các đại biểu là báo cáo viên Trung ương trên địa bàn tỉnh báo cáo viên cấp tỉnh; Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng phó phòng chuyên môn, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại diện thường trực cấp ủy, lãnh đạo, chuyên viên Ban tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc; Đại diện Thường trực Đảng ủy và các đồng chí Báo cáo viên Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; Lãnh đạo và giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Lý luận chính trị các huyện thị, thành phố; Trưởng các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh; Ban giám hiệu và giảng viên Lý luận chính trị các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã được phổ biến và tiếp thu nội dung: Kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền.

Tham dự Hội nghị, các giảng viên Lý luận chính trị trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên không chỉ được cập nhật thông tin chính trị, thời sự trong nước và quốc tế, kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII mà còn được định hướng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, các giảng viên Lý luận chính trị của Nhà trường tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Hội nghị nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Hình ảnh của Hội nghị

Người viết:Ngô Thị Yến

BÌNH LUẬN