CHI BỘ 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

0
206

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK, ngày 25/5/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 01/6/2022 của Đảng ủy trường CĐSP Điện Biên về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; ngày 10 tháng 8 năm 2022, Chi bộ 3 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025 đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng là: tổng kết, đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ và khách quan những việc đã làm được, những mặt chưa làm được, tìm nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm 2020-2022; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp công tác của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo của Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có uy tín và năng lực lãnh đạo để bầu Bí thư, phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, giúp Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Xuân Huy – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ – Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu: ghi nhận thành tích của chi bộ trong nhiệm kỳ qua, sự nỗ lực của đảng viên chi bộ trong công tác chuẩn bị góp phần tổ chức thành công đại hội. Tại đại hội đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của đảng viên chi bộ, đơn vị phòng KT&ĐBCLGD; đồng thời đưa ra những định hướng quan trọng trong công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Chi bộ đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí và sẽ cụ thể hoá vào phướng hướng nhiệm vụ và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội đã bầu đồng chí Đoàn Vĩnh Ngọc làm bí thư, đồng chí Hà Thị Bình làm phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.

(Đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm với chi bộ 3)

Tác giả: Đoàn Vĩnh Ngọc

BÌNH LUẬN