Đoàn trường CĐSP Điện Biên đẩy mạnh việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cách mạngcho đoàn viên sinhviên trong thời đại mới

0
485

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ đoàn viên sinh viên không chỉ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà còn là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lý tưởng, ước mơ hoài bão của thế hệ sinh viên trường CĐSP Điện Biên trong thời đại mới.

Trong bối cảnh hiện nay, thế giới đạt được sự tiến bộ vượt bậc về khoa học công nghệ, sự phát triển nhanh như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang đến nhiều hơn nữa những cơ hội nhưng cũng đầy thách thức đối với Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới đất nước giai đoạn 2021-2030. Tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nắm bắt được xu hướng và sự thay đổi đó nên Đảng đã xác định định đội ngũ thanh niên là lực lượng mũi nhọn, tiên phong trong sự nghiệp phát triển đất nước ở thời kỳ mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội”(1)Để thực hiện nhiệm vụ đó, Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã nhận thức rõ việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cách mạng cho đoàn vien sinh viên trong thời đại mới là hết sức cần thiết, bản thân mỗi đoàn viên sinh viên phải không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, có kỹ năng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và đặc biệt là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi biến động của hoàn cảnh.

Bản lĩnh chính trị của sinh viên thể hiệntrong quan điểm, lập trường chính trị; ở sự “nhạy bén chính trị”, sự tôn trọng chuẩn mực “chân, thiện, mỹ” để ứng xử một cách độc lập, sáng tạo trong đời sống chính trị – xã hội. Đó là sự kết tinh các phẩm chất tâm lý tích cực, tốt đẹp để từ đó thể hiện sự kiên định, ý chí trung thành với lý tưởng mà mình đã tin, đã yêu và đã chọn. Thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng thể hiện ngay ở nhận thức, hành vi, lối sống, trong các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội và qua việc noi theo các tấm gương tiêu biểu. Ở khía cạnh khác, bản lĩnh chính trị chỉ đạt được khi cá nhân hoàn thành những yêu cầu mà nhà trường và mà xã hội đặt ra, được cộng đồng và xã hội thừa nhận.

Như vậy không phải một sớm một chiều hay ngày một ngày hai có thể bồi dưỡng được đội ngũ sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lên án đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các phần tử phản động. Mà hoạt động bồi dưỡng đó cần phải có một quá trình lâu dài, bền bỉ, cố gắng nỗ lực không ngừng của bản thân mỗi cá nhân.

Để bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cách mạng cho sinh viên trong thời đại mới, đoàn trường CĐSP Điện Biên đã không ngừng nỗ lực thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đoàn cấp trên và cụ thể bằng các hoạt động để sinh viên có cơ hội được tham gia, học tập, rèn luyện bản thân, thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã đẩy mạnh việc thực hiện bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cách mạng cho sinh viên thông qua nhiều hoạt động cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, học tập và thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dụcchủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nướctừng bước hình thành ý thức chính trị, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn viên sinh viên được thực hiện qua các môn học, tuần giáo dục dục công dân đầu năm, cuộc thi của Đoàn tổ chức, viết bài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành lập Câu lạc bộ lý luận trẻ…Qua những hoạt động đó, đoàn viên sinh viên có thể nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình học tập, trong cuộc sống, trong xã hội, hình thành lý tưởng cách mạng trong mỗi đoàn viên sinh viên; kiên định, vững vàng trước những cạm bẫy, cám dỗ tiêu cực, không bị ảnh hưởng, chi phối bởi những thông tin lệch lạc; sống có văn hóa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính.

Thứ hai, tổ chức các hoạt động nhằm khơi dậy lòng yêu nước, yêu quê hương, làng bản, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc như:

Hành trình đến thăm các địa chỉ đỏ của tỉnh Điện Biên, thăm hỏi tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chương trình Văn hóa văn nghệ – Thể dục thể thao, giúp đỡ gia đình neo đơn, gia đình có công với cách mạng, giao lưu văn hóa ẩm thực các dân tộc của sinh viên trong trường … đã thu hút được đông đảo sinh viên nhà trường hưởng ứng và tham gia.

Hiện nay, xu thế hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, hệ thống Internet giúp kết nối con người trên toàn thế giới. Văn hóa, con người Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến cũng như con người Việt Nam đặc biệt là giới trẻ cũng đã tiếp cận được với lịch sử, sự hình thành và phát triển của các nền văn hóa khác trên thế giới. Sự hội nhập đó tạo nên sự kết hơp đã dạng, phong phú và làm cho văn hóa Việt Nam có những thay đổi tích cực. Tuy nhiên, cũng có sẽ một bộ phận không nhỏ thanh niên vì du nhập những nền văn hóa mới mà rời xa các giá trị đạo đức của dân tộc, mơ hồ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, trở thành những con người “nhạt Đảng, khô Đoàn, thờ ơ chính trị”.

Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm khơi dậy ở mỗi đoàn viên sinh viên nhà trường lòng tự hào dân tộc, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập kiên cường của con người Việt Nam. Thông qua những hoạt động này cũng khích lệ mỗi đoàn viên sinh viên có tinh thần học tập, sáng tạo trong nghiên cứu, tinh thần vượt khó, có ý trách nhiệm với bản thân, gia đình và với cộng đồng xã hội.

Thứ ba, tổ chức các hoạt động tình nguyện,tạo cơ hội cho đoàn viên sinh viên được tham gia rèn luyện bản thân để trưởng thành và có bản lĩnh chính trị vững vàng hơn

Trường CĐSP Điện Biên hiện nay có 4 đội hình tình nguyện thực hiện thường xuyên các hoạt động của Đoàn trường: Đội thanh niên xung kích, văn nghệ xung kích, đội tình nguyện tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên, đội tình nguyện tại làng trẻ SOS. Bên cạnh 4 đội hình tình nguyện thì các đoàn viên sinh viên khác cũng sẵn sàng tham gia mỗi khi có chương trình hoạt động do Đoàn phát động và tổ chức.

Đoàn trường đã tổ chức rất nhiều những hoạt động tình và thu hút được đông đảo các đoàn viên sinh viên tình nguyện tham gia như: Thắp nến tri ân thường niên vào ngày 27.7 hàng năm, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà trường và khu vực các di tích lịch sử trong lòng chảo, hiến máu tình nguyện, chăm sóc vườn cây thanh niên, chương trình tình nguyện hè, thăm hỏi tặng quà những gia đình có công với cách mạng, chương trình tình nguyện hè, “Đông ấm cho em”, “Không gian đẹp cho em”… Các hoạt động tình nguyện tổ chức thu hút được đông đảo lực lượng đoàn viên sinh viên tham gia. Thông qua những hoạt động đó nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, tính kiên trì, nhẫn nại, phát huy được vai trò, sức trẻ của sinh viên khi trong mỗi hoạt động. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên sinh viên có được những kinh nghiệm, hiểu biết hơn về các vấn đề chính trị xã hội, có kĩ năng xử lý ứng biến với  mọi nguồn tin trên không gian mạng cũng như trong cuộc sống. Từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa, lôi cuốn các lực lượng xã hội khác cùng tham gia. Đồng thời khẳng định được vai trò quan trọng của thanh niên đối với xã hội, đối với đất nước.

Thứ tư, bồi dưỡng đội ngũ thanh niên cho Đảng, góp phần bổ sung lực lượng, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc, liên tục cho Đảng.

Thông qua các phong trào, các hoạt động góp phần bồi dưỡng giúp đoàn viên sinh viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, trở thành những đoàn viên ưu tú “Tâm trong – trí sáng – hoài bão lớn” sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây cũng cơ hội để đoàn viên sinh viên có ý thức, tự giác, tích cực học tập rèn luyện bản thân ừa không ngừng trau dồi, củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đăng trên Báo Nhân Dân, số 2830, ngày 21 tháng 12 năm 1961.Trong bài nói chuyện Chủ tich Hồ Chí Minh có nói: “Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là học tập, lao động, sinh hoạt theo đúng đạo đức của thanh niên xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa”.

Việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đoàn viên sinh viên trường CĐSP Điện Biên  không chỉ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà còn là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lý tưởng hoài bão của sinh viên. Giúp đoàn viên sinh viên có nhận thức đúng đắn khi tiếp nhận xử lý thông tin, trên cơ sở đó phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đất nước đặc biệt là phát triển kinh tế – chính trị trong thời đại mới.

  • Văn kiệnĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tI, tr. 168.

Tác giả: Đào Thị Bách

BÌNH LUẬN