Đoàn Trường CĐSP Điện Biên triển khai, kiểm tra việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

0
178

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn Điện Biên về việc triển khai, kiểm tra việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, trong thời gian vừa qua Đoàn Trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức 03 buổi học tập Nghị quyết với sự tham gia của 665 ĐVTN; việc kiểm tra nhận thức về học tập cũng được Đoàn trường đôn đốc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Ngày 4-5/3/2023, gần 50 đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành các Liên chi Đoàn, Chi đoàn, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ, Câu lạc bộ Truyền thông đã tham gia hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 bằng hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Hội nghị đã giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Ảnh 1: Đoàn trường CĐSP Điện Biên học tập Nghị quyết theo kế hoạch của Trung ương Đoàn

Tiếp theo đó ngày 9,10/3/2023, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn Điện Biên, Đoàn trường đã tổ chức 03 buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cho 559 ĐVTN. Tại hội nghị, Đ/c Trần Thanh Bắc – Báo cáo viên cấp Tỉnh, Bí thư Đoàn trường đã quán triệt 5 chuyên đề: Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; Chuyên đề 3: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên; Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo. Trong khuôn khổ hội nghị, Đ.c Trần Thanh Bắc cũng triển khai giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc giới thiệu cuốn sách nhằm nhấn mạnh về nội dung cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước nhận thức, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, thể hiện sự đồng tình, ủng hộ của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ảnh 2: Đoàn trường triển khai tới ĐVTN

Kết thúc thời gian học tập và nghiên cứu, ĐVTN nhà trường đã tham gia kiểm tra ên trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam bằng cách trả lời 100 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm trong 30 phút về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Người tham gia kiểm tra trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu, học tập. Trả lời đúng dưới 60 câu hỏi tham gia kiểm tra lại tại các lần tiếp theo. Sau khi trả lời đúng từ 60 câu hỏi trở lên, người tham gia kiểm tra sẽ được ghi nhận là hoàn thành việc học và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc học tập (giấy chứng nhận điện tử). Tính đến thời điểm hiện tại 424 ĐVTN đã hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận.

Ảnh 3: Kết quả thi của ĐVTN

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển cho khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra…/

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN