Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” – Mô hình hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

0
156

Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” Trường CĐSP Điện Biên là mô hình triển khai theo chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm tập hợp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích, có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, trang bị cho thành viên kỹ năng nhận biết, phòng chống và đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Ngay sau khi thành lập năm 2019, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ duy trì thường xuyên lịch sinh hoạt định kỳ 1 tháng/1 lần, ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt theo thời gian sớm hơn, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề quan trọng, các sự kiện chính trị nổi bật trong từng thời điểm theo định hướng của Đảng ủy và Đoàn cấp trên.

Từ đầu năm đến nay, Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã có 7 buổi sinh hoạt và 3 hoạt động lớn cụ thể là:

Ngày 09/3/2023, Câu lạc bộ đã tổ chức xem phim tư liệu ngắn về Anh hùng Lý Tự Trọng – Người đoàn viên đầu tiên của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023). Đây là một hoạt động ý nghĩa, tấm gương ham học hỏi, lòng can đảm, gan dạ, anh dũng và ý chí sắt đá của anh đã tác động mạnh mẽ, giáo dục đạo đức cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, khát vọng cống hiến vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân cho ĐVTN.

Ảnh 1: Xem phim tư liệu ngắn về Anh hùng Lý Tự Trọng – Người đoàn viên đầu tiên của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tiếp theo đó, ngày 19/4/2023, Câu lạc bộ đã tổ chức toạ đàm “Giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN Trường CĐSP Điện Biên trên không gian mạng”. Tại buổi tọa đàm, các thành viên CLB Lý luận trẻ và các đoàn viên thanh niên đã trao đổi tập trung về việc phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông hiện đại trong việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; các giải pháp khắc phục “bệnh lười, xem nhẹ” việc học tập lý luận chính trị của đoàn viên, thanh niên, đồng thời đưa ra phương hướng để giúp đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, không bị các thông tin xấu do các tổ chức thế lực thù địch phát tán trên internet, mạng xã hội.

Ảnh 2: Toạ đàm “Giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN Trường CĐSP Điện Biên trên không gian mạng”

Nhân  Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2023), ngày 28/4 câu lạc bộ đã tổ chức tuyên tuyền, giáo dục cho 150 ĐVTN về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người; những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư; tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động gắn với nhu cầu tâm lý của tuổi trẻ và đặc điểm nhiệm vụ của nhà trường; kịp thời cập nhật những vấn đề dư luận quan tâm trên cơ sở định hướng chính trị đúng đắn, hợp lý. Qua đó, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho thanh niên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của mạng xã hội hiện nay./.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN