Giới thiệu phòng Công tác sinh viên – Bảo đảm chất lượng

0
1330

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN – BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

Phòng Công tác sinh viên – Bảo đảm chất lượng chụp ảnh với thầy Đinh Xuân Huy – Phó bí thư Đảng bộ – Phó hiệu trưởng nhà trường

Địa chỉ: Tầng 2 nhà Hiệu bộ (B1), Trường CĐSP Điện Biên, Tổ 12, phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

Điện thoại:  0215 3825486

Email: phongctsvbdcl.c62@gmail.com

Quá trình hình thành và phát triển

Phòng Công tác sinh viên – Bảo đảm chất lượng trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD), phòng Công tác sinh viên (CTSV), theo quyết định số 509/QĐ-CĐSP, ngày 20/6/2023 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên (Trước đây phòng CTSV được sáp nhập từ 2 đơn vị: Phòng CTSV và Ban quản lý khu nội trú).

Phòng KT&ĐBCLGD tiền thân là phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo quyết định số 831/QĐ-UBND, ngày 8 tháng 7 năm 2010 của chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Phòng được đổi tên thành KT&ĐBCLGD theo quyết định số 308/QĐ-CĐSP, ngày 1 tháng 6 năm 2020 của hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên.

Ban quản lý khu nội trú được thành lập vào tháng 8 năm 2008. Phòng CTSV được thành lập vào tháng 5/2015 trên cơ được chia tách từ một bộ phận của phòng Tổ chức – Công tác HSSV (theo Quyết định số 346/QĐ-CĐSP ngày 25/5/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên). Đến tháng 6/2021 phòng sáp nhập thêm Ban quản lý khu nội trú thành phòng Công tác Sinh viên (theo Quyết định số 307/QĐ-CĐSP ngày 01/6/2020 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên).

Chức năng

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo phân cấp quản lý, theo Điều lệ trường cao đẳng và các quy định hiện hành.

– Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên (SV) theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và quy định của nhà trường.

Nhiệm vụ

* Khảo thí

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp và thực hiện công tác khảo thí trong phạm vi toàn trường. Tập trung tổ chức thực hiện tốt các kỳ thi kết thúc học phần, kỳ thi tốt nghiệp. Phối hợp tổ chức các kỳ thi khác trong trường.

* Đảm bảo chất lượng giáo dục

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo chất lượng thường xuyên. Chủ trì thực hiện các hoạt động Kiểm định cơ sở giáo dục và Kiểm định chương trình đào tạo; cải tiến chất lượng giáo dục sau tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

* Công tác sinh viên và quản lý khu nội trú

– Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) của địa phương, của ngành trong công tác sinh viên. Tiến hành các biện pháp thích hợp để công tác sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong SV. Đồng thời đảm bảo SV được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

– Quản lý sinh viên về hồ sơ, tư tưởng chính trị, chế độ chính sách, các hoạt động văn hoá văn nghệ trong và ngoài nhà trường, các hoạt động rèn kỹ năng mềm,…

– Quản lý SV về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho SV. Cung cấp cho sinh viên thông tin cần thiết của nhà trường, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên.

– Phối hợp với Đoàn thanh niên và các đơn vị trong trường thực hiện tốt các hoạt động của SV.

– Tham mưu văn bản triển khai công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho SV theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoại trường thực hiện quản lý tốt SV nội trú và ngoại trú.

Những đóng góp của đơn vị đối với nhà trường

Phòng CTSV-BĐCL theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua đã góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường, tập trung vào các mảng công việc:

– Đảm bảo học sinh, sinh viên (HSSV) nhà trường thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tỉnh, ngành và địa phương. Thực hiện tốt các chế độ chính sách, quyền lợi của học sinh, sinh viên. Giúp HSSV an toàn và yên tâm trong suốt thời gian học tập tại nhà trường.

– Xây dựng hệ thống bảng biểu hướng dẫn thực hiện công tác chế độ chính sách, đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. Triển khai công tác sinh viên đảm bảo chặt chẽ, chính xác, có tác dụng to lớn trong quản lý, đánh giá sinh viên, hỗ trợ sinh viên học tập và rèn luyện. Tổ chức cho SV tham gia các hoạt động trong và ngoài nhà trường hiệu quả, có tác dụng giáo dục chính trị đối với sinh viên; được xã hội, các ngành, tỉnh đánh giá cao.

– Xây dựng và chuẩn hoá hệ thống văn bản thực hiện công tác khảo thí. Tổ chức tốt các kỳ thi kết thúc học phần, kỳ thi tốt nghiệp hàng năm.

– Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và tổ chức hoạt động hiệu quả. Nhà trường đã thực hiện tốt các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên; đã thực hiện kiểm định Cơ sở giáo dục và đạt chuẩn chất lượng giáo dục; đang thực hiện kiểm định chương trình Cao đẳng Giáo dục Mầm non. Từng bước xây dựng văn hoá chất lượng trong nhà trường.

Thành tích đã đạt được trong quá trình thành lập và phát triển

* Tập thể

– Tập thể lao động xuất sắc:                                         11 lần

– Tập thể được UBND tặng bằng khen:                          04 lần

* Cá nhân

– Bằng khen của thủ tướng chính phủ:                          03 cá nhân

– Bằng khen của UBND tỉnh và tương đương:                 24 lượt

– Giấy khen của Giám đốc sở GD&ĐT và tương đương:   18 lượt

– Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:                                        31 lượt

Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng

Ths, GVC. Đoàn Vĩnh Ngọc

ĐT Di động: 0982.277.929

Email: doanvinhngocdb@gmail.com

 Phó Trưởng phòng:

1) Th, GVC. Hà Thị Bình

ĐT Di động: 0988.823.926

Email: habinhcdspdienbien@gmail.com

 

2) Th, GVC. Nguyễn Thị Nguyệt Nga

ĐT Di động: 0795.144.568

Email: ngadienbien@gmail.com

 

 

3) Th. Trịnh Đức Hạnh

ĐT Di động: 0967.771.234

Email: trinhduchanhcdspdb@gmail.com

 

 Danh sách các viên chức, giảng viên đơn vị

1) Ths, GVC. Nguyễn Thị Tường Vy

2) Ths. Đặng Thái Sơn

3) Ths. Đinh Toàn

4) Ths. Quàng Thị Hạnh

5) Ths. Bùi Thị Thanh Huyền

6) Ths. Mùa A Hử

7) CN. Phạm Văn Mạnh

 Một số hình ảnh hoạt động nổi bật của đơn vị

Trường CĐSP Điện Biên nhận quyết định đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Sinh viên trường CĐSP tham gia hiến máu tình nguyện

BÌNH LUẬN