Giới thiệu phòng Công tác sinh viên

0
1017

A. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 I. Chức năng

Phòng công tác sinh viên được thành lập trên cơ sở chia tách phòng Tổ chức – Chính trị – Công tác sinh viên (Quyết định 346/QĐ-CĐSP ngày 25/5/2015 của Hiệu trưởng trường CĐSP Điện Biên) có chức năng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý toàn diện các mặt công tác sinh viên (SV) theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo (QĐ số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác SV theo quy định và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền

Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống  cho sinh viên, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, giáo dục thẩm mỹ; các hoạt động chính trị – xã hội, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và các hoạt động khác ngoài giờ lên lớp ở trong và ngoài nhà trường;

Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, đầu khóa học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Công tác quản lý sinh viên

Thực hiện công tác tổ chức hành chính: Phối hợp tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; xây dựng biên chế các lớp, cấp phát thẻ, thống kê, tổng hợp dự liệu, quản lý và lưu trữ hồ sơ SV; tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn, các công việc hành chính  khác  liên quan đến công tác SV theo quy định trong quá trình học tập.

Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý SV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ GD&ĐT (tạm trú, tạm vắng, an ninh trật tự, nề nếp học tập, nội vụ, vệ sinh môi trường, phòng chông sdichj bệnh…) phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tại địa phương để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho SV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến quyền của SV. Tổ chức quản lý hiệu quả đội SV tự quản khu nội trú.

Phối hợp với các Khoa, Phòng chức năng kiểm tra việc thực hiện nội quy, nề nếp, các quy định học tập, rèn luyện của SV. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của SV, tham mưu các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.

Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của SV theo kỳ, năm học và toàn khóa. Đánh giá bình xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân SV theo quy định.

Hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế đối với SV.

3. Thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên

Tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức xét duyệt và theo dõi các chế độ chính sách cho SV theo quy định: học bổng khuyến khích học tập; miễn, giảm học phí; trợ cấp xã hội; chính sách nội trú; vay vốn tín dụng sinh viên và các chế độ khác.

4. Công tác hỗ trợ và tư vấn sinh viên

Phối hợp với các đơn vị tổ chức cho SV tham gia nghiên cứu khoa học phù hợp đặc điểm SV nhà trường, các cuộc thi khoa học kỹ thuật và các hoạt động khác trong và ngoài trường;

Tổ chức Hội nghi đối thoại giữa Hiệu trưởng với SV.

Phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho SV, giám sát và đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn về học tập, khởi nghiệp, việc làm, rèn kỹ năng mềm tâm lý cho SV.

Tiếp nhận và hỗ trợ các mặt cho SV khi vào ở KTX (khi có nhu cầu).

Tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho SV. Phổ biến cho SV thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho SV các kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (mua bán người; ma túy HIV/AIDS) hướng dẫn SV chấp hành pháp luật và nội quy, quy định, quy chế… của nhà nước và nhà trường.

5. Các nhiệm vụ khác

Phối hợp xây dựng, quản lý và duy trì mạng lưới cựu SV trường.

Quản lý và sử dụng tài sản được giao;

Thừa lệnh Hiệu trưởng ký xác nhận các văn bản, giấy tờ liên quan đến SV được phân cấp, ủy quyền.

Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường, với các tổ chức Đoàn, Hội để tổ chức hiệu quả các hoạt động cho SV.

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Hiệu trưởng nhà trường giao.

B. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Tập thể Lao động tiên tiến: năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016; 2016 – 2017

Tập thể lao động xuất sắc: năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019.

Bẳng khen của UBND tỉnh Điện Biên: năm học 2018 – 2019

C. CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐƠN VỊ

1. Thạc sỹ  Phạm Hồng Thái – Trưởng phòng

Điện thoại: 0215.38.38.328/0915.131.951

Emai:  thai76cdsp@gmail.com / congtacsinhviendb@gmail.com

 

 

 

  1. Thạc sỹNguyễn Thị Nguyệt Nga – Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0795.144.568

Email: ngadienbien@gmail.com

 

 

 

 

 

  1. Thạc sỹ Trịnh Đức Hạnh – Phó trưởng phòng.

Điện thoại: 0967.771.234

Email: nguyenhongnhung30589@gmail.com

BÌNH LUẬN