Hội thảo khoa học nhân 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

0
3729

Để khẳng định và làm rõ: Vai trò của Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ; ý chí, tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam; sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam; vai trò đóng góp của lực lượng vũ trang và nhân dân trên các chiến trường phối hợp; nguyên nhân, ý nghĩa, tầm vóc thắng lợi; kinh nghiệm và bài học lịch sử về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược… của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Vào hồi 07 giờ này 25/4/2019 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Tỉnh Điện Biên, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ – Giá trị lịch sử và hiện thực (07/5/1954 – 07/5/2019).

Theo đó, các tham luận khoa học sẽ tập trung đánh giá hai nội dung cơ bản, đó là: Giá trị lịch sử và giá trị hiện thực của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hội thảo sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí đấu tranh vì độc lập tự do, tự hào về truyền thống anh dũng của dân tộc. Đây là dịp để mỗi người dân Việt Nam nói chung, người dân của mảnh đất lịch Điện Biên Phủ nói riêng tự hào, tin tưởng, thắp sáng niềm tin vào con đường cách mạng do Đảng và Bác đã chọn.

Ngày 19 tháng 4 năm 2019

Tác giả: Bùi Quang Huy

BÌNH LUẬN