Lớp K22 Tiểu học thực tập tốt nghiệp năm học 2021-2022

0
623

Tin: Ngô Thị Kim Anh

Thực hiện kế hoạch số 1088/KH-CĐSP ngày 11/11/2021 về thực tập tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng, văn bản số 1145/CĐSP-ĐT ngày 29/11/2021 của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên về việc điều chỉnh thời gian thực tập sư phạm năm học 2021-2022. Sáng ngày 6/12/2021 lớp K22TH đã đến địa điểm thực tập tai trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ, với thời gian thực tập 7 tuần.

Trong không khí phấn khởi, các em đã nhanh chóng tiếp cận công việc, làm quen với lớp chủ nhiệm, tìm hiểu các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường tiểu học, hoạt động của người giáo viên, tổ chức lớp học thông qua quan sát, dự giờ và các hoạt động giáo dục khác.

Trong tình hình dịch bệnh covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, sinh viên K22TH đến trường thực tập thực hiện nghiêm túc 5K và các biện pháp phòng chống dịch.

BÌNH LUẬN