Nhập học bổ sung sinh viên K24MN Ngành giáo dục Mầm non năm học 2021-2022

0
275

Tin: Ngô Thị Kim Anh

Thực hiện công văn số 5582/BGDĐT-GDĐH ngày 02/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển sinh bổ sung chỉ tiêu đào tạo ngành giáo dục mầm non năm 2021.

Ngay sau khi nhận được công văn trên của Bộ giáo dục và đào tạo, nhà trường đã triển khai công tác tuyển sinh bổ sung ngành giáo dục mầm non năm 2021. Đến nay công tác tuyển sinh đã thực hiện xong, số sinh viên mới tuyển bổ sung đã nhập học.

Trong quá trình nhập học, cán bộ giảng viên và sinh viên làm thủ tục đều thực hiện nghiêm túc 5K và các biện pháp phòng chống dịch covid 19..

Một số hình ảnh của các sinh viên K24 trong buổi làm thủ tục nhập học

Cán bộ giảng viên và sinh viên đang làm thủ tục nhập học

BÌNH LUẬN