Quyết định Ban hành sổ tay sinh viên trường CĐSP Điện Biên

0
580

Sồ tay sinh viên là tài liệu của Trường CĐSP Điện Biên dành cho sinh viên hệ chính quy của trường.

Sổ tay nhằm cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ ban về quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế đào tạo; chương trình đào tạo; các quy định liên quan đến công tác đào tạo trong trường; các chế độ chính sách sinh viên được hưởng; cách sử dụng và khai thác phần mềm quản lý điểm… Đây là cơ sở cho các em nắm vững kế hoạch học tập từng học kỳ. toàn khóa và kế hoạch rèn luyện đạo đức.

Nội dung chính của cuốn sổ tay sinh viên bao gồm:

Chi tiết xem tại đây:

BÌNH LUẬN