Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên với việc tuyên truyền và triển khai Chỉ thị số 02/CT – TTg ngày 26/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ

0
282

Thực hiện Công văn số 9568 – CV/TWĐTN – BTG ngày 23/05/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT – TTg ngày 26/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Theo hướng dẫn của Ban chấp hành Đoàn Tỉnh Điện Biên về việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị 02/CT – TTg ngày 26/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Đoàn trường CĐSP Điện Biên trong năm 2022 và thời gian tới. Đoàn trường đã đề nghị các Chi đoàn, liên chi Đoàn triển khai và thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn bộ Đoàn viên thanh niên tại các Liên chi đoàn, các cá nhân liên quan triển khai thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Ban chấp hành Tỉnh đoàn về nhiệm vụ chuyển đổi số.Đoàn trường đã nhanh chóng ban hành hướng dẫn số 226 – CV/ĐTN ngày 4/4/2022 về việc cập nhật thông tin đoàn viên trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, với sự chỉ đạo thống nhất, tính đến ngày 2/6/2022, Đoàn trường hoàn thành việc nhập dữ liệu cho 658 đoàn viên thanh niên thuộc các liên chi đoàn I, II do đồng chí Quàng Thị Hạnh hướng dẫn, cập nhật và tổng hợp.

Ảnh 1: Đồng chí Quàng Thị Hạnh phụ trách việc hướng dẫn và hỗ trợ việc nhập dữ liệu cho Đoàn viên trường CĐSP Điện Biên

Đoàn trường CĐSP Điện Biên có nhiều kênh thông tin và tuyên truyền như Zalo, Fanpage, Trang thông tin điện tử với 4mục: Một là mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp; hai là sáng tạo khởi nghiệp; ba là học tập và làm theo lời Bác; bốn là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, việc việc kết nối hệ thống các trang mạng xã hội của Đoàn và đăng tải trên Fanpage, thông tin điện tử Đoàn trường đã và tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có sự rõ ràng, hiệu quả và thống nhất từ Trung ương tới cơ sở.

Đoàn trường đã triển khai và yêu cầu cácliên chi Đoàn, chi Đoàn tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay văn bản giấy trong quá trình phổ biến kế hoạch, truyền tải thông tin, báo cáo, xử lí công việc, tránh lãng phí mất thời gian, mà công việc được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Ảnh 2: Bí thư phổ biến, triển khai văn bản, kế hoạch đến các đoàn viên trong chi đoàn bằng văn bản điện tử

Có thể khẳng định rằng, Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã nhanh chóng và kịp thời trong việc tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên các nội dung của Chỉ thị 02/CT – TTg, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị; tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn.

Tác giả: Đàm Mai Thương

BÌNH LUẬN