TRƯỜNG CĐSP ĐIỆN BIÊN THAM GIA LỄ RA QUÂN HUẤN LUYỆN NĂM 2023 CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN

0
162

Thực hiện công văn số 121/BCH-TM ngày 14/02/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc mời sinh viên nhà trường tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Sáng ngày 01/3/2023, 62 sinh viên trường CĐSP Điện Biên đã tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Để thực hiện Kế hoạch, trước đó 62 sinh viên nhà trường gồm các lớp K25MN4, K25MN5 đã tham gia tập luyện cho buổi Lễ từ ngày 20/2/2023 đến ngày 28/2/2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Trong thời gian tập luyện, sinh viên nhà trường đã tập hợp đủ quân số, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của các cấp chỉ huy đảm bảo quá trình tập luyện hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sáng ngày 01/3/2023 lực lượng sinh viên nhà trường là một trong chín khối lực lượng tham gia Lễ ra quân huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Tại lễ ra quân huấn luyện, BCH quân sự các cấp đã tổ chức duyệt đội ngũ, quán triệt Chỉ lệnh, kế hoạch huấn luyện cho các đơn vị dân quân, tự vệ, tạo khí thế sôi nổi, thi đua để hoàn thành các mục tiêu huấn luyện năm 2023. Lực lượng sinh viên trường CĐSP Điện Biên đã tập hợp đủ quân số, trang phục và tổ chức đội hình theo yêu cầu của các cấp chỉ huy. Bên cạnh đó lực lượng sinh viên nhà trường cũng đã phối hợp tập luyện cùng với các khối lực lượng vũ trang như: khối sĩ quan, khối sĩ quan dự bị, khối dân quân tự vệ,…

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân huấn luyện của sinh viên nhà trường

Ảnh 1: Sinh viên nhà trường tham gia diễu hành tại buổi lễ

Ảnh 2: Sinh viên trường CĐSP Điện Biên tại Lễ ra quân huấn luyện

Ảnh 3: Toàn cảnh Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Tác Giả: Quàng Thị Hạnh

BÌNH LUẬN