Giới thiệu phòng Đào tạo-NCKH

0
1948

PHÒNG ĐÀO TẠO-NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

Điện thoại: 02153.828.702

I. Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Cụ thể:

Tham mưu và tổ chức thực hiện qúa trình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Tham mưu và tổ chức thực hiện liên kết đào tạo, bồi dưỡng.

Tham mưu tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng; quản lý đào tạo theo hướng đồng bộ và hội nhập.

Tham mưu tổ chức phát triển thư viện trường; quản lý và khai thác phần mềm quản lý đào tạo của trường.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

II. Thành tích của đơn vị

Trong các năm học phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Đơn vị được Thủ tướng chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen và nhiều năm được Ủy ban nhân dân Tỉnh Điện Biên tặng bằng khen.

III. Các thành viên trong đơn vị

  1. ThS. Hà Thị Hương – Trưởng phòng

Điện thoại: 0912.793.217

Email: Huong.ha70@gmai.com

  1. ThS. Nguyễn Thị Hải – Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0912.579.558

Email: nguyenhaidb@gmai.com

  1. TS. Phạm Xuân Cường – Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0982.279.409

Email: cuongpxc@gmail.com

4. ThS. Phan Thu Hương

Điện thoại: 01683.627.829

Email: huonghoangdt@gmail.com

5. ThS. Trương Quốc Huấn

Điện thoại: 0915.067.879

Email: truonghuandienbien@gmail.com

6. ThS. Giáp Thị Phương Thảo

Điện thoại: 01688.532.988

Email:

7. ThS. Bùi Thị Hậu

Điện thoại:  01673.639.827

Email: buihau.spvl.1705@gmail.com

Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị

Giảng viên và sinh viên nhà trường tư vấn tuyển sinh tại trường Trung học phổ thông

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho các sinh viên Lào đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động năm học 2016 – 2017

Lãnh đạo trường tặng giấy khen cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong khóa học

Học viên khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tổ trưởng chuyên môn trường học tặng hoa lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và trường CĐSP Điện Biên

Khai giảng lớp thạc sĩ Quản lý giáo dục khóa 2016 – 2018

Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Tiểu học

Sinh viên rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại trường thực hành sư phạm

Sinh viên tham gia tổ chức hoạt động tập thể tại trường thực hành sư phạm

Hội thảo 50 năm xây dựng và phát triển nhà trường

Thư viện nhà trường tổ chức ngày hội đọc sách