Giới thiệu phòng Đào tạo-NCKH

0
2325

PHÒNG ĐÀO TẠO – NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG KHÔNG QUÊN – ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO

Địa chỉ:  Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, Trường CĐSP Điện Biên
Điện thoại: (02153) 828 702

  1. Quá trình hình thành và phát triển

Ngay khi mới thành lập Trường, phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học là bộ phận của đơn vị Tổ chức – Hành chính – Giáo vụ, sau được tách ra thành phòng Giáo vụ và chính thức mang tên phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học theo Quyết định số 132/QĐ-UB ngày 10/5/2001 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ).

  1. Chức năng

Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức tuyển sinh và triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ; tham mưu hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển thư viện trường; quản lý và khai thác phần mềm quản lý đào tạo.

  1. Nhiệm vụ

Công tác tuyển sinh: Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, kế hoạch tuyển sinh; tổ chức tư vấn, hỗ trợ thí sinh đăng ký tuyển sinh; tham mưu tổ chức xét tuyển; quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu tuyển sinh.

Chương trình, học liệu: Xây dựng đề án mở ngành, chuẩn đầu ra; cập nhật điều chỉnh chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; Triển khai và quản lý công tác học liệu (Đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu,…); xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo; quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế, tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo; giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo của người học; tổ chức các Hội thi về chuyên môn, nghiệp vụ.

Xây dựng Đề án đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng; khảo sát, xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng; hoàn thiện các văn bản trình mở các lớp bồi dưỡng theo quy định.

Phối hợp với các trường đại học tổ chức khảo sát, tuyển sinh và quản lý các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học.

Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; quản lý, khai thác, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tài liệu biên soạn; tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học và công nghệ.

Quản lý phát triển thư viện, hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp; Tổ chức quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

  1. Những đóng góp của đơn vị đối với Nhà trường

Trong những năm qua, phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học đã tham mưu xây dựng Đề án mở 25 mã ngành, trong đó 17 mã ngành cao đẳng, 8 mã ngành trung cấp. Từ năm 2020 khi Luật Giáo dục mới có hiệu lực, nhà trường chỉ tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; đã tham mưu xây dựng các Đề án đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng. Cụ thể: Nhà trường đã được Bộ Giáo dục giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Nhà trường đã xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tổ trưởng chuyên môn trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Đối với công tác tuyển sinh: Hàng năm Phòng đã tích cực, chủ động và đa dạng hóa các hình thức tư vấn để tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu được giao.

Đối với hoạt động đào tạo: Chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo toàn khóa, năm học và từng học kỳ; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức dạy học, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên; cập nhật nội dung, đổi mới, cải tiến hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát huy năng lực người học. Kết quả: Từ khi thành lập Trường đến năm 2023 Nhà trường đã đào tạo 28494 giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Trong đó:  Từ khi Trường được nâng cấp từ trường Trung học Sư phạm thành trường Cao đẳng Sư phạm đến nay (2001 – 2023) Nhà trường đã đào tạo trình độ cao đẳng, hệ chính quy là 1853 giáo viên mầm non, 1361 giáo viên tiểu học, 3855 giáo viên trung học cơ sở. Trong những năm qua trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã đào tạo 303 lưu học sinh Lào theo Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên.

Đối với hoạt động bồi dưỡng: Đơn vị đã tham mưu tổ chức bồi dưỡng cho 24060 lượt giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; liên kết với trường Đại học Sư phạm Hà Nội bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho 406 giáo viên mầm non, 102 giáo viên tiểu học; liên kết với trường Đại học Tây Bắc bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp cho 385 giáo viên trung học phổ thông.

Hoạt động liên kết đào tạo: Đơn vị đã tham mưu liên kết với các học viện, các trường đại học liên kết đào tạo trình độ đại học cho 4105 giáo viên (Trong đó: 1246 giáo viên mầm non, 1166 giáo viên tiểu học, 1546 giáo viên trung học cơ sở, 103 cán bộ ngành Công tác xã hội, 44 cán bộ ngành Quản lý văn hóa). Phối hợp với các học viện, các trường đại học tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sĩ cho 608 học viên là cán bộ công chức, viên chức các ngành trong Tỉnh.

Hoạt động khoa học công nghệ: Hàng năm đơn vị đã tham mưu triển khai và nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu của giảng viên. Từ năm 2007 đến 2023 Trường có 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 01 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc, 211 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 58 tài liệu giảng dạy, 154 sáng kiến; từ năm học 2011-2012 đến năm học 2022-2023 tổ chức 24 hội thảo khoa học (trong đó có 01 hội thảo khoa học của Hiệp hội các trường cao đẳng sư phạm) với gần 400 bài viết đăng kỷ yếu hội thảo; 17 tác phẩm nghệ thuật tham gia triển lãm; tiếp nhận sản phẩm nghiên cứu của 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; đồng thời chuyển giao kết quả nghiên cứu 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho 8 trường trung học cơ sở trong Tỉnh.

  1. Thành tích đã đạt được trong quá trình thành lập và phát triển

Hằng năm phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học đều đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND Tỉnh, các tổ chức đoàn thể tặng bằng khen:

Hai Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 16/01/2020; Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 13/10/2008 của Thủ tướng Chính Phủ.

Ba Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 3135/QĐKT ngày 5/12/1991; Quyết định số 6057/QĐ/GD-ĐT ngày 03/11/2003; Quyết định số 2065/QĐ/BGD&ĐT ngày 12/4/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều Bằng khen của UBND Tỉnh; Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Điện Biên; giấy khen của Ban tuyên giáo tỉnh Điện Biên.

Trong những chặng đường đã qua, với tinh thần đoàn kết vượt khó, đổi mới và sáng tạo, tập thể phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học luôn chủ động, cùng hợp tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; hằng năm đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc; 100 % cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được Thủ tướng chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, các tổ chức đoàn thể tặng bằng khen.

  1. Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

Hiện nay phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học có 11 thành viên đều là đảng viên (3 nam và 8 nữ); 01 tiến sĩ, 9 thạc sĩ, 01 đại học.

TT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
1
Hà Thị Hương
Trưởng phòng
0912793217
huong.ha70@gmail.com
2
Phạm Xuân Cường
Phó trưởng phòng
0982 279 409
cuongpxc@gmail.com
3
Trương Quốc Huấn
Phó trưởng phòng
0915 067 879
truonghuandienbien@gmail.com
4
Phan Thị Thu Hương

0383 627 829
huonghoangdt@gmail.com
5
Bùi Thị Hậu

0373 639 827
buihau.spvl.1705@gmail.com
6
Giáp Thị Phương Thảo

0388 532988
giapphuongthao@gmail.com
7
Nguyễn Thị Thu Phương

0982 991 180
phuongnguyencdsp@gmail.com
8
Nguyễn Thị Hiền

0988 610 707
hien.spdb@gmail.com
9
Đặng Hải Yến

0972 527 985
danghaiyen90@gmail.com
10
Vũ Ngọc Khánh

(Cán bộ thư viện)

0819 101 987
khanhsuphamdienbien@gmail.com
11
Nguyễn Thị Hương

(Cán bộ thư viện)

0386 076 689
huongthuviencdspdb@gmail.com