Đoàn Trường CĐSP Điện Biên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho ĐVTN

0
415

Bất cứ một quốc gia và chế độ xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến việc bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên. Sự phát triển của thanh niên không những quan hệ đến vận mệnh của đất nước, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của dân tộc. Trong hàng triệu thanh niên Việt Nam, thanh niên sư phạm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng bởi các em đang trong quá trình học tập, rèn luyện để trở thành những người giáo viên – người làm nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo; người mang nhân cách của mình để hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng như vậy, hơn bất cứ ai, sinh viên sư phạm cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn, có như vậy các em mới thực hiện được sứ mệnh cao cả của mình. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cấp thiết.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đoàn trường CĐSP Điện Biên luôn đổi mới, có những hoạt động cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể là:

Ngay từ tháng 4/2022, Đoàn trường đã lựa chọn 01 Liên Chi đoàn, 08 Chi đoàn điểm định kỳ hằng tháng chọn 01 cuốn sách viết về Bác để triển khai đến đoàn viên thanh niên trong Liên Chi, Chi đoàn cùng trao đổi, thảo luận. Đặc biệt, Đoàn trường còn cử các thành viên của Câu Lạc bộ Lý luận trẻ để giúp đỡ các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trong quá trình triển khai, thực hiện. Qua quá trình kiểm tra, giám sát, có thể khẳng định rằng các đơn vị đã thực hiện tốt công tác sinh hoạt và thảo luận các Cuốn sách viết về Bác Hồ như: Búp sen xanh; Bác Hồ dạy chúng ta về đức tính chuyên cần; Những mẩu truyện về phong cách Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh hành trình từ làng Sen đến Ba Đình; Bác Hồ với việc đọc và tự học; Hồ Chí Minh – Võ Nguyên Giáp Và Điện Biên Phủ…hoạt động đã góp phần củng cố cho ĐVTN nhà trường những hiểu biết về gia thế, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – “một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Từ đó, khơi dậy những thói quen tốt và động lực cố gắng vươn lên mỗi khi gặp khó khăn và trở ngại của đoàn viên thanh niên.

Ảnh 1: Câu Lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức định kỳ hàng tháng sinh hoạt, thảo luận về cuốn sách Bác Hồ

Tiếp theo đó, ngày 14-15/9/2022, Đoàn trường tổ chức quán triệt, học tập cho gần 200 ĐVTN chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên. Tại hội nghị, Đ.c Hà Thị Kim Tuyến – Báo cáo viên của Đoàn Trường CĐSP Điện Biên giai đoạn 2018 – 2022, Giảng viên Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã truyền đạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay; vai trò, trách nhiệm của đoàn viên sinh viên sư phạm về phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những biểu hiện, tác hại của chủ nghĩa cá nhân, một số giải pháp chống chủ nghĩa cá nhân; việc ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ảnh 2: Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Ngoài ra, Đoàn trường còn yêu cầu, khích lệ ĐVTN nhà trường hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức.

Có thể khẳng định rằng, Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã tổ chức các buổi sinh hoạt, thảo luận, tuyên truyền, học tập, quán triệt một cách nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, phù hợp với đối tượng ĐVTN sư phạm, điều kiện thực tế của nhà trường và theo chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Các hoạt động này góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên, phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN