Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm hoàn thành khóa đào tạo chuyển đổi số trong giáo dục và xây dựng bài giảng điện tử E-Learning

0
182

Căn cứ Công văn số 001.06.2023/CV-VOA ngày 25/6/2023 của Học viện trực tuyến Việt Nam về việc cử cán bộ, quản lý, giảng viên tham gia Chương trình đào tạo chuyển đổi số và xây dựng bài giảng điện tử theo phương thức trực tuyến từ xa; Căn cứ nguyện vọng đăng ký của giảng viên. Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên lập danh sách 28 giảng viên tham gia khóa học “Chuyển đổi số trong Giáo dục và Kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử E-learning” theo hình thức học online từ xa. Đây là chương trình đào tạo đặc biệt, phổ cập toàn diện việc chuyển đổi số cho các trường học Việt Nam theo phương thức trực tuyến, từ xa, thực hiện theo chủ trương về việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục đào tạo của đất nước.

Sau khóa học Giảng viên hiểu, biết được khái niệm về chuyển đổi số; chuyển đổi số trong Giáo dục; Các xu hướng công nghệ hiện đại như Trí tuệ nhân tạo; Dữ liệu lớn; Chuỗi khối; Internet vạn vật E-learning và tự xây dựng được bài giảng điện tử của mình để phục vụ việc dạy học. Chương trình đào tạo gồm 03 nội dung: Bức tranh tổng thể chuyển đổi số Thế giới – Việt Nam các lĩnh vực kinh tế xã hội và trong giáo dục; Các Phần mềm ứng dụng trong việc Dạy và Học và tìm hiểu về giải pháp trưởng học số (elearning); Trọn vẹn quá trình Thiết kế, Xây dựng, Đóng gói, Khai thác bài giảng điện tử bằng phần mềm iSpring.

Kết thúc khóa học 28 giảng viên Nhà trường đã được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học “Chương trình Quốc gia chuyển đổi số khóa đào tạo chuyển đổi số trong giáo dục và xây dựng bài giảng điện tử E-Learning”.

Học viện trực tuyến kiến thức kỹ năng và Công nghệ Việt nam chứng nhận giảng viên hoàn thành khóa học

Tác giả: Phạm Xuân Cường

BÌNH LUẬN