GIỚI THIỆU SÁCH: “GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON”

0
151

Giáo dục thể chất là một trong các nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho trẻ ở trường mầm non. Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục này, sinh viên không chỉ cần nắm vững lý luận và có kỹ năng thực hành mà còn phải có khả năng nghiên cứu, tiếp cẫn những vấn đề đổi mới trong lĩnh vực giáo dục.

Giáo trình đề cập đến hai vấn đề, đó là lí luận giáo dục thể chất và quá trình giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Đây còn là tài liệu tham khảo cho các thế hệ đào tạo giáo viên mầm non, cho các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục quan tâm đến công tác giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.

Thư viện trường CĐSP Điện Biên xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn tài liệu: ”Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non” của tác giả Đặng Hồng Phương. Cuốn sách gồm 279 trang, khổ sách 17 x 24 cm. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam năm 2018.

Tài liệu gồm 7 chương:

Chương 1: Lí luận giáo dục thể chất là một khoa học

Chương 2: Nhiệm vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Chương 3: Nội dung giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Chương 4: Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Chương 5: Hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Chương 6: Phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Chương 7:  Tổ chức công tác giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục mầm non trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ về về phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non.

Người viết bài: Vũ Ngọc Khánh

BÌNH LUẬN