Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

0
110

Thực hiện văn bản chỉ đạo chuyển đổi số các cấp, Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Điện Biên thường xuyên quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt từ các Liên Chi đoàn đến từng Chi đoàn, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị trong trường triển khai các hoạt động chuyển đổi số, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; thường xuyên quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên tới toàn thể đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Ban Thường vụ Đoàn trường đã tuyên truyền về chuyển đổi số qua các trang mạng xã hội, fanpage của Đoàn trường, website trường CĐSP Điện Biên. Từ đầu năm 2023, Đoàn trường đã đăng tải 15 tin bài về chuyển đổi số trên các trang mạng xã hội, fanpage của Đoàn trường, website trường CĐSP Điện Biên; 02 tin bài trên thư mục chuyển đổi số – Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn.

Tháng 6/2023, Đoàn trường có 28 tình nguyện viên tham gia tình nguyện tại xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Tại đây, đội tình nguyện viên đã tham gia hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy tính, ứng dụng phần mềm và khai thác internet, mạng xã hội an toàn, hiệu quả cho người dân, thanh thiếu niên. Đặc biệt, đội tình nguyện viên đã hướng dẫn cho 208 người dân trong xã cách khai thác internet, mạng xã hội Zalo, Facebook an toàn, hiệu quả, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, VssID, truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công của tỉnh cho 50 người dân. Tình nguyện viên là giảng viên trẻ của nhà trường đã hướng dẫn quy trình thiết kế trò chơi trong dạy học cho 6 giáo viên Trường THCS Tìa Dình.

100% cán bộ, giảng viên và ĐVTN nhà trường đã cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản VneID, hoàn thành tích hợp các thông tin cá nhân như: giấy phép lái xe, đăng kí xe, thẻ bảo hiểm y tế, bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. 100% cán bộ Đoàn chuyên trách, cán bộ, giảng viên và ĐVTN đã đăng kí tài khoản dịch vụ công; hơn 50% cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã cài đặt ứng dụng “Điện Biên Smart”, App Địa chỉ số theo Công văn số 381-CV/BCĐ-TCT ngày 05/4/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên. Ban Thường vụ Đoàn trường đã triển khai các văn bản hướng dẫn cài đặt chữ ký số VNPT SmartCA cho 343 ĐVTN nhà trường, đạt 49% so với chỉ tiêu đề ra. Ban Thường vụ Đoàn trường đã cử 06 ĐVTN tham gia Đội hình tình nguyện Chuyển đổi số cấp tỉnh. Các ĐVTN trong Đội hình tình nguyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sự sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ để thực hiện tốt việc tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ, giảng viên, ĐVTN nhà trường và người dân cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số.

Hình ảnh Ban Chỉ đạo Chuyển đổi tỉnh Đoàn Điện Biên kiểm tra công tác triển khai thực hiện các hoạt động chuyển đổi số của Đoàn trường CĐSP Điện Biên tại Văn phòng Tỉnh Đoàn

Triển khai tham gia tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, tính đến ngày 30/5/2023 có 520 đoàn viên tham gia kiểm tra nhận thức qua App Thanh niên Việt Nam. Đẩy mạnh triển khai tới đoàn viên, thanh niên cài đặt, sử dụng App Thanh niên Việt Nam, thực hiện phần mềm Quản lý đoàn viên, cập nhật thông tin đoàn viên lên hệ thống qua App, qua đó ĐVTN được cập nhật các thông tin, tin tức, thi trực tuyến, học trực tuyến, tư vấn, giải đáp, sử dụng các tiện ích về việc làm, công nghệ, thư viện… Đến tháng 8/2023, 100% ĐVTN nhà trường đã cài đặt, sử dụng App Thanh niên Việt Nam, cập nhật đầy đủ các thông tin trên phần mềm Quản lý đoàn viên. Việc thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định: đánh giá chương trình rèn luyện đoàn viên, đăng kí chương trình rèn luyện đoàn viên, nhập số liệu các biểu báo cáo, triển khai các thông tin, tin tức, tài liệu sinh hoạt chi đoàn, tham gia các cuộc thi trực tuyến trên App Thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn triển khai…

Sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc. Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai các văn bản điện tử để thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên môi trường mạng hiệu quả. Tổ chức các cuộc họp, Hội nghị trực tuyến với Tỉnh đoàn và với các đơn vị cấp huyện đảm bảo yêu cầu. 100% cán bộ, giảng viên nhà trường đã hoàn thiện hợp nhất hồ sơ viên chức trên phần mềm quản lý hồ sơ công chức viên chức, đơn vị hoàn thành sớm nhất trong ngành giáo dục. Giảng viên nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Các bài giảng được thiết kế khoa học theo khung của bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức các lớp học trực tuyến hiệu quả. Đoàn trường đã tổ chức chương trình truyền thông “Nâng cao năng lực số cho sinh viên”. Nhà trường có 30 giảng viên tham gia và được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học “Chuyển đổi số trong giáo dục và Kỹ thuật xây dựng bài giảng E-learning”. Đến tháng 8/2023, 100% ĐVTN nhà trường đã thực hiện quy định liên quan đến thanh toán học phí, chi trả các chế độ chính sách, học bổng cho sinh viên theo phương thức không dùng tiền mặt.

Có thể nói, công tác tuyên truyền chuyển đổi số của Đoàn trường CĐSP đạt hiệu quả, mang lại hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong ĐVTN nhà trường và trong xã hội. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, ĐVTN nhà trường luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực hiện các hoạt động chuyển đổi số. Việc triển khai các hoạt động chuyển đổi số đã nhận được nhiều hiệu ứng tích cực, qua đó từng bước thay đổi thói quen, hành vi của ĐVTN trong tiếp cận công nghệ mới, thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Tác giả: Đặng Hải Yến

BÌNH LUẬN