Gới thiệu khoa Tự nhiên

0
1170

KHOA TỰ NHIÊN

Tập thể cán bộ, giảng viên Khoa Tự Nhiên

+ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

– Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của nhà trường. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học ở đơn vị.

– Quản lý giảng viên, học sinh, sinh viên thuộc đơn vị  Khoa theo phân cấp của nhà trường.

– Thực hiện biên soạn chương trình môn học, tài liệu giảng dạy, học tập do nhà trường giao; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa.

+  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  1. Danh hiệu thi đua

+ Tập thể Lao động xuất sắc: Năm 2004; 2005; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015, 2016.

+ Tập thể Lao động tiên tiến: Năm 2002; 2003; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010. 2017

  1. Khen thưởng

Tập thể Khoa tự nhiên được nhận 02 Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo; 04 Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên. Công Đoàn Khoa Tự Nhiên được nhận 02 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Điện Biên. Liên chi Đoàn Khoa Tự Nhiên được nhận 04 Bằng khen của Tỉnh Đoàn tỉnh Điện Biên và 02 Bằng khen của Trung Ương Đoàn.

Tập thể cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên Khoa Tự nhiên – Trường CĐSP Điện Biên quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi định hướng phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp hơn 50 năm xây dựng và phát triển mà các thế hệ đi trước đã dày công xây đắp, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào các dân tộc trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu ./.

+ CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. Tiến sĩ Lê Tùng – Trưởng khoa

Điện thoại: 0966.389.636

Email: letung75@gmail.com

 

+ MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ