Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường CĐSP Điện Biên tăng cường định hướng tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên

0
616

Thực hiện Hướng dẫn số 47-HD/TĐTN-BTG ngày 06/6/2019 của BCH Tỉnh đoàn về việc thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong thanh niên giai đoạn 2019-2022, Ban Thường vụ Đoàn trường CĐSP Điện Biên đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ nhằm mục đích tập hợp, tạo diễn đàn cho đoàn viên thanh niên trong lĩnh vực lý luận, chính trị, tư tưởng; góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, nhận diện và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên mạng Internet, mạng xã hội, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng trong ĐVTN nhà trường.

Ảnh 1: Đồng chí Đinh Xuân Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo trong buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ ngày 25/6/2019

Ngay sau khi thành lập, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ duy trì thường xuyên lịch sinh hoạt định kỳ 1 tháng/1 lần, ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt theo thời gian sớm hơn, nội dung sinh hoạt theo chuyên đề quan trọng, các sự kiện chính trị nổi bật trong từng thời điểm theo định hướng của Đảng ủy và Đoàn cấp trên.

Ảnh 2: Toàn cảnh buổi tọa đàm “Vai trò của tuổi trẻ Trường CĐSP Điện Biên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”

Trong thời gian qua, Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã có 5 buổi sinh hoạt và 6 hoạt động cụ thể là: tổ chức 01 buổi tọa đàm với chủ đề “Vai trò của tuổi trẻ Trường CĐSP Điện Biên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”; phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thông tuyên truyền tới 100% ĐVTN trong nhà trường kết quả chủ yếu Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Đoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn phát động tới 600 ĐVTN; triển khai những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; triển khai và hướng dẫn ĐVTN các Chi đoàn thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV.

Đồng thời, trang bị kiến thức lý luận, kỹ năng lý luận cho cán bộ trẻ và đoàn viên sinh viên trong việc thực hiện các phong trào cách mạng của Đoàn. Đi sâu thực hiện các nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đoàn trường và các hoạt động trong cộng đồng xã hội.

Ảnh 3: Đồng chí Đặng Hải Yến – UVBTV Đoàn trường, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV.

Câu lạc bộ là nơi thu hút, tập hợp và rèn luyện những nhà lý luận trẻ của Đoàn trường. Nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên khi tham gia Câu lạc bộ đã được rèn giũa về tác phong, kỹ năng thuyết trình, ngôn ngữ và phong cách lý luận, góp phần bổ trợ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ cá nhân.

Bên cạnh đó, những hoạt động của Câu lạc bộ có ý nghĩa thiết thực đối với việc định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển của mạng xã hội, tình hình diễn biến của các thế lực thù địch… càng khẳng định ý nghĩa, vai trò to lớn của Câu lạc bộ.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ tiếp tục chỉ đạo Câu lạc bộ có những hoạt động cụ thể, sáng tạo nhằm tăng cường hơn nữa về tư tưởng chính trị, kiến thức văn hóa, xã hội cho đoàn viên thanh niên, góp phần cùng Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tác giả: Hoàng Văn Định

BÌNH LUẬN